Fastighetsskötsel

Vem ringer jag om något är fel i fastigheten?

Behöver du kontakta någon angående skötselfrågor så ring primärt det telefonnummer som finns på hemsidans loginsida.

Du kan också kontakta någon av dem som ingår i den interna fastighetsskötselgruppen
Elisabeth Lindbäck 073 622 13 18 (samma som på loginsidan)
Hasse Alnervik 070 549 07 19
Hans-Eric Neibig 076 903 07 15
Kjell Carlén 070 556 19 10
Carl Fernholm 070 918 61 86
Jacob Hamilton 070 824 55 12

Vid brådskande ärenden om inte dessa går att nå ring jourtjänst 08 18 70 00

Thomas Schullström 2022-04-04