Välkommen till brf Gökungen 6

Bostadsrättföreningen Gökungen 6 äger den västra fastigheten i korsningen Norr Mälarstrand/Sven Rinmans gata på Kungsholmen. Fastigheten har 30 lägenheter och en affärslokal. I affärslokalen har Stockholm Lighting sitt kontor.

Byggnaden uppfördes 1930–32 efter ritningar av Carl-Robert Lindström som en pendang till Ragnar Östbergs Norr Mälarstrand 76. Tillsammans utgör byggnaderna en elegant övergång från de klassicistiska husen i väster till de funktionalistiska i öster.

Föreningen köpte fastigheten av Nobelstiftelsen 1999 och har sedan dess totalrenoverat den. Bland annat har fasaden återfått sin ursprungliga färg i ljus ockra. Vi ser att föreningen har en uppgift i att värna om fastigheten med dess historiska och kulturella värden och värdesätter ett trivsamt boende i föreningen.

  Brf Gökungen 6
Org. nummer 716420-0557
   
Postadress Norr Mälarstrand 78
  112 35 Stockholm
   
Fakturaadress Se under menypunkten "Föreningen" ovan
 
   
E-postadress info@gokungen.se
Ekonomisk förvaltare Fastum AB
Adress Box 3118
  169 03 Solna
Telefon 90 220
Fastighetsförvaltare Brf Gökungen 6 - egen regi
Adress Sven Rinmans gata 1
  112 37 Stockholm
Telefon 073-622 13 18