Fakturaadress till Brf Gökungen 6

Vilken är föreningens fakturaadress?

Brf Gökungen 6
Fack 55898464
R855
106 37 Stockholm

Leverantörsfakturor med korrekt fakturaadress med facknummer m.m. enligt ovan kan mailas direkt till: fastum.se.mailinvoice@postnordscanning.com

Thomas Schullström 2024-05-13